Scopul principal este sprijinirea tratării, reabilitării, educării și instruirii copiilor și tinerilor cu handicap fizic, precum și...

Citeste mai mult

Proiect ,,Educație după școală” pentru copii cu dizabilități, din Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii ,,Alexandru”, a fost finanțat de Franklin Templeton Investment Management Ltd. UK Bucharest Branch este un serviciu adus comunităţii, nesubstituindu-se familiei, dar ajutând părinţii care se implică în desfăşurarea programului. Proiectul nostru a oferit  copiilor cu dizablitați, servicii de îngrijire după terminarea orelor de şcoală, programe educative, asistenţă sociopedagogică şi activităţi recreative. Activitatea noastră a fost  un adaos educaţional de tip instituţional, subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală. Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului ,,Educatie dupa scoala” au vizat îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin joc, activități educative și de dezvoltare personală. În sprijinul derulării proiectului au venit și Conpet S.A.

   Alte proiecte desfașurate în Centrul de zi pentru consiliere și sprijin părinti și copii/tineri ,,Alexandru”:


„Dotarea Centrului de zi Alexandru”

Proiect finanțat de Fundația Timken in anul 2007.
Scopul proiectului: dotarea unei săli de kinetoterapie cu aparatură performantă, dotarea sediului cu mobilier nou și dotarea laboratotului de logopedie. 

,,Laborator de informatică”- proiect finantat de Fundatia Timken

Obiectivele proiectului

Pe termen lung integrarea în societate a tinerilor cu handicap și facilitarea găsirii locurilor de munca de către aceștia 
Pe termen scurt amenajarea spațiului și dotarea cu mobilier adecvat
Dotarea cabinetului de informatică cu echipamente necesare 
Atragerea de personal calificat pentru instruirea copiilor
Implicarea copiilor în activități de interacțiune socială
Rezultate obţinute înființarea unui laborator de informatică unde membrii asociației, participă la diferite activităti didactice, iși petrec timpul liber (navigare internet, jocuri). 
Dotat cu  20 de laptopuri și internet 
Softuri pentru logopedie
20 de beneficiari care participă constat odata pe saptamana la activități in cadrul laboratorului 
Valoarea proiectului (lei/euro)19.000 usd

      „Șansa la o viața independentă”

Proiect în parteneriat cu Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Prahova și finanțat de Autoritatea Natională a Persoanelor cu Handicap (2009- 2012).
Scopul proiectului: Inițierea primilor pași în orientarea și profesionalizarea unui grup de tineri cu handicap fizic și asociat, înlesnirea integrării tânărului cu handicap în viata comunitătii, dezvoltarea de abilităti manuale și sociale, deprinderi și cunostinte menite să-i ajute să ducă o viată cât mai independentă.


„ Pauza de Masă”

Proiect finanțat de ASCHF-R
Scopul proiectului: Constă în oferirea unei gustări calde zilnice unui număr de 25 tineri cu handicap fizic și asociat, care lucrează în  atelierul protejat de croitorie şi artizanat. Și organizarea unei seri festive și a unei expoziții cu ocazia zilei de 3 Decembrie. Aceşti tineri au dreptul la asigurarea de premise legale de participare la nivelul societaţii, la creșterea speranţei şi încrederii în sine. Aceşti tineri au dreptul la o viaţă normală, dreptul la muncă dar şi la recreere.

 “Desenăm pentru Suflet” 


Proiect finanțat de Fundația pentru Comunitate și MOL România prin Programul pentru Sănătatea Copiilor 
Scopul proiectului: Dezvoltarea autocontolului, abilităților de comunicare, relaționare și integrare în societate, precum și exprimarea liberă a emoțiilor, dorințelor, nevoilor a 10 copii cu handicap fizic beneficiari ai ASCHF-R Filiala Prahova

,,Schimbarea mentalității prin campanie de promovare a imaginii, informare și socializare”


Proiectul este finanţat de Fundatia Comunitară Prahova prin Fondul ,,Orasul Creste Frumos”.
Scopul proiectului constă în îmbunătățirea informării părinților persoanelor cu handicap, membre ale ASCHF-R Filiala Prahova despre drepturile și facilitățile de care ar trebui să beneficieze, posibilitățile de recuperare, informații despre drepturile și servicile sociale pentru persoanele cu handicap în vederea integrării lor în societate.

,,De la suflet la suflet “

Obiectivele proiectului
Oferirea de servicii sociale de recuperare și consiliere psihologică specifică fiecărui beneficiar 
Consilierea copiilor/ tinerilor cu handicap și a famiilor acestora în probleme de managementul rezolvării conflictelor în familie, relațiilor sociale și legislatiei
Îmbunătațirea abilităților sociale a interacțiunii și integrării în comunitate a copiilor/tineriilor cu dizabilități din Prahova 
Finanțat de : Consiliul Local al Municipiului Ploiești pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr.350/2005. 

Galerie foto